Latest News / Nytt

Sunshine Dance

År 2020 har blivit inställd på grund av Corona Pandemin


Vi håller just nu på med att arrangera för år 2021


Se flyern för mer information

The year 2020 has been cacelled due to the Corona pandemi

We are now trying to get the dance in 2021 going 


See flyers for more information